Tâm lý người chơi cá độ và sai lầm lớn: chỉ nghĩ tới chiến thắng