Các trận cá cược bóng đá thường có tính chất độc lập với nhau