Phân tích tâm lý cá độ: Tại sao người chơi lại luôn bị thu hút?